Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Хөвсгөл аймгийн 2021 оны 4 дүгээр сарын II 10 хоногийн агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2021-06-21 14:15:08
2021 оны 4 сарын II 10 хоногийн агаарын чанарын
       төлөв байдлын мэдээ /Мөрөн-01/
     4 дүгээр сарын II дугаар 10 хоногийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.016 мг/м3 хамгийн их нь 0.023 мг/м3, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.005 мг/м3 хамгийн их нь 0.029 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламжийн дундаж 2.46 мг/м3, хамгийн их нь 4.06 мг/м3, РМ10 тоосонцорын оногийн дундаж 0.050 мг/м3, хамгийн их нь 0.138 мг/м3 байсан бөгөөд агаарын чанарын стандартыг /MNS 4585:2016/ 1 удаа давсан бохирдол гарсан байна.
 
                   2021 оны 4 дугаар сарын II 10 хоног
өдөр
Азотын давхар исэл
Хүхэрлэг хий
Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл
Тоос РМ10
NO2
MNS
SO2
MNS
CO
MNS
PM10
MNS
11
 
 
 
 
 
 
0.017
0.100
12
0.013
0.200
0.006
0.450
2.47
60.0
0.050
0.100
13
0.018
0.200
0.002
0.450
2.63
60.0
0.033
0.100
14
0.018
0.200
0.006
0.450
2.49
60.0
0.028
0.100
15
0.016
0.200
0.004
0.450
2.39
60.0
0.138
0.100
16
0.012
0.200
0.006
0.450
3.37
60.0
0.025
0.100
17
 
 
 
 
 
 
0.082
0.100
18
 
 
 
 
 
 
0.027
0.100
19
0.019
0.200
0.012
0.450
1.05
60.0
0.055
0.100
20
0.017
0.200
0.001
0.450
2.86
60.0
0.042
0.100
  Цацраг
     4 сарын II дугаар 10 хоногийн агаар дахь цацрагийн түвшний хэмжилтийн дундаж утга  0.10 µsv/h, агаарт хамгийн их утга нь  0.12 µsv/h,  газрын гадарга орчмын дундаж утга  0.10 µsv/h, газрын гадарга орчмын хамгийн их утга  0.13 µsv/h байна.
                                                                              
                                        УЦУОШТ-ийн БОШЛ                                       
2021-04-22