Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Хөвсгөл аймгийн 2022 оны 4 дүгээр сарын I 10 хоногийн агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2022-05-25 03:06:08
2022 оны 4 сарын I 10 хоногийн агаарын чанарын
       төлөв байдлын мэдээ /Мөрөн-01/

     4 дүгээр сарын I дүгээр 10 хоногийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.016 мг/м3 хамгийн их нь 0.025 мг/м3, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.006 мг/м3 хамгийн их нь 0.042 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламжийн дундаж 1.71 мг/м3, хамгийн их нь 3.41 мг/м3, РМ10 тоосонцорын оногийн дундаж 0.029 мг/м3, хамгийн их нь 0.047 мг/м3 байсан байна.

                 2022 оны 4 дүгээр сарын I 10 хоног

өдөр

Азотын давхар исэл

Хүхэрлэг хий

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл

Тоос РМ10

NO2

MNS

SO2

MNS

CO

MNS

PM10

MNS

1

0.018

0.200

0.005

0.450

1.70

60.0

0.047

0.100

2

 

 

 

 

 

 

0.032

0.100

3

 

 

 

 

 

 

0.032

0.100

4

0.017

0.200

0.004

0.450

1.24

60.0

0.010

0.100

5

0.015

0.200

0.003

0.450

1.48

60.0

0.015

0.100

6

0.018

0.200

0.003

0.450

2.01

60.0

0.037

0.100

7

0.012

0.200

0.018

0.450

2.31

60.0

0.034

0.100

8

0.013

0.200

0.005

0.450

1.54

60.0

0.034

0.100

9

 

 

 

 

 

 

0.018

0.100

10

 

 

 

 

 

 

0.034

0.100

  Цацраг
     4 сарын I дүгээр 10 хоногийн агаар дахь цацрагийн түвшний хэмжилтийн дундаж утга  0.11 µsv/h, агаарт хамгийн их утга нь  0.14 µsv/h, газрын гадарга орчмын дундаж утга  0.11 µsv/h, газрын гадарга орчмын хамгийн их утга  0.14 µsv/h байна.
                                                                          УЦУОШТ-ийн БОШЛ                                       
2022-04-11