Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Хөвсгөл аймгийн 2023 оны 1 дүгээр сарын II 10 хоногийн агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2023-01-30 06:40:15
2023 оны 1 сарын II 10 хоногийн агаарын чанарын
       төлөв байдлын мэдээ /Мөрөн-01/
     1 дугаар сарын II дугаар 10 хоногийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.026 мг/м3 хамгийн их нь 0.048 мг/м3, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.027 мг/м3 хамгийн их нь 0.076 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламжийн дундаж 1.63 мг/м3, хамгийн их нь 5.32 мг/м3, РМ10 тоосонцорын хоногийн дундаж 0.077 мг/м3, хамгийн их нь 0.291 мг/м3 байсан бөгөөд РМ10 тоосны хэмжилтүүд нь агаарын чанарын стандартыг 9 удаа давсан бохирдолтой байсан байна.  
                    2023 оны 1 дугаар сарын II 10 хоног

өдөр

Азотын давхар исэл

Хүхэрлэг хий

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл

Тоос РМ10, PM2.5

NO2

MNS

SO2

MNS

CO

MNS

PM10

MNS

11

0.048

0.200

0.076

0.450

1.50

60.0

0.291

0.100

12

0.024

0.200

0.024

0.450

2.24

60.0

0.035

0.100

13

0.032

0.200

0.043

0.450

2.01

60.0

0.085

0.100

14

 

 

 

 

 

 

0.094

0.100

15

 

 

 

 

 

 

0.034

0.100

16

0.026

0.200

0.027

0.450

1.91

60.0

0.026

0.100

17

0.024

0.200

0.010

0.450

2.09

60.0

0.054

0.100

11

0.016

0.200

0.014

0.450

0.81

60.0

0.098

0.100

19

0.025

0.200

0.019

0.450

1.19

60.0

0.025

0.100

20

0.015

0.200

0.003

0.450

1.32

60.0

0.024

0.100

 
  Цацраг
1 сарын II дугаар 10 хоногийн агаар дахь цацрагийн түвшний хэмжилтийн дундаж утга  0.10 µsv/h, агаарт хамгийн их утга нь  0.14 µsv/h, газрын гадарга орчмын дундаж утга  0.09 µsv/h, газрын гадарга орчмын хамгийн их утга  0.14 µsv/h байна.
                                                                              
                                        УЦУОШТ-ийн БОШЛ                                       
2023-01-23