Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Хөвсгөл аймгийн 2019 оны 4 дүгээр сарын III 10 хоногийн агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2019-06-15 03:38:37
2019 оны 4 сарын III 10 хоногийн агаарын чанарын
       төлөв байдлын мэдээ /Мөрөн-01/
     IV сарын III дугаар 10 хоногийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.028 мг/м3 хамгийн их нь 0.051 мг/м3, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.005 мг/м3 хамгийн их нь 0.028 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламжийн дундаж 1.37 мг/м3, хамгийн их нь 2.62 мг/м3, РМ10 тоосонцорын хоногийн дундаж 0.077 мг/м3, хамгийн их нь 0.192 мг/м3 байна.
     Энэ 10 хоногт РМ10 тоосны агууламж /MNS 4585:2016/ стандартыг 2 удаа давсан бохирдолтой байсан байна. 

өдөр

Азотын давхар исэл

Хүхэрлэг хий

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл

Тоос РМ10

NO2

MNS

SO2

MNS

CO

MNS

PM10

MNS

21

 

 

 

 

 

 

0.092

0.100

22

0.025

0.200

0.004

0.450

1.19

60.0

0.045

0.100

23

0.024

0.200

0.005

0.450

1.44

60.0

0.042

0.100

24

0.027

0.200

0.004

0.450

1.70

60.0

0.088

0.100

25

0.027

0.200

0.005

0.450

1.15

60.0

0.020

0.100

26

0.034

0.200

0.006

0.450

1.77

60.0

0.051

0.100

27

 

 

 

 

 

 

0.045

0.100

28

 

 

 

 

 

 

0.192

0.100

29

0.026

0.200

0.005

0.450

1.60

60.0

0.077

0.100

30

0.031

0.200

0.007

0.450

0.77

60.0

0.114

0.100

  Цацраг
     4 сарын III дугаар 10 хоногийн агаар дахь цацрагийн түвшний хэмжилтийн дундаж утга  0.11 µsv/h, агаарт хамгийн их утга нь  0.13 µsv/h,  газрын гадарга орчмын дундаж утга  0.11 µsv/h, газрын гадарга орчмын хамгийн их утга  0.13 µsv/h байна.
 
Хөвсгөл аймгийн УЦУОШТ-ийн
БОШЛ-ийн эрхлэгч  Д. Баасанцэрэн