Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Хөвсгөл аймгийн 2020 оны 5 дүгээр сарын I 10 хоногийн агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2020-05-26 09:46:28
2020 оны 5 сарын I 10 хоногийн агаарын чанарын
       төлөв байдлын мэдээ /Мөрөн-01/
     V сарын I дугаар 10 хоногийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.015 мг/м3 хамгийн их нь 0.028 мг/м3, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.002 мг/м3 хамгийн их нь 0.006 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламжийн дундаж 1.71 мг/м3, хамгийн их нь 3.48 мг/м3, РМ10 тоосонцорын хоногийн дундаж 0.092 мг/м3, хамгийн их нь 0.211 мг/м3 хүрч РМ10 тоосонцорын агууламж нь агаарын чанарын стандартыг 3 удаа давсан бохирдолтой байна.
                      2020 оны 5 дугаар сарын I 10 хоног

өдөр

Азотын давхар исэл

Хүхэрлэг хий

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл

Тоос РМ10

NO2

MNS

SO2

MNS

CO

MNS

PM10

MNS

1

0.022

0.200

0.003

0.450

1.37

60.0

0.137

0.100

2

 

 

 

 

 

 

0.024

0.100

3

 

 

 

 

 

 

0.211

0.100

4

0.018

0.200

0.002

0.450

1.32

60.0

0.078

0.100

5

0.012

0.200

0.002

0.450

1.46

60.0

0.140

0.100

6

0.012

0.200

0.002

0.450

2.31

60.0

0.028

0.100

7

0.014

0.200

0.002

0.450

1.59

60.0

0.036

0.100

8

0.011

0.200

0.002

0.450

2.20

60.0

0.191

0.100

9

 

 

 

 

 

 

0.025

0.100

10

 

 

 

 

 

 

0.056

0.100

  Цацраг
     5 сарын I дугаар 10 хоногийн агаар дахь цацрагийн түвшний хэмжилтийн дундаж утга  0.11 µsv/h, агаарт хамгийн их утга нь  0.15 µsv/h,  газрын гадарга орчмын дундаж утга  0.11 µsv/h, газрын гадарга орчмын хамгийн их утга  0.16 µsv/h байна.
УЦУОШТ-ийн БОШЛ
2020-5-12