Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Хөвсгөл аймгийн 2022 оны 9 дүгээр сарын III 10 хоногийн агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2022-10-05 11:30:57
2022 оны 9 сарын III 10 хоногийн агаарын чанарын
       төлөв байдлын мэдээ /Мөрөн-01/
     9 дүгээр сарын III дугаар 10 хоногийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.024 мг/м3 хамгийн их нь 0.040 мг/м3, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.005 мг/м3 хамгийн их нь 0.013 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламжийн дундаж 2.29 мг/м3, хамгийн их нь 4.62 мг/м3, РМ10 тоосонцорын хоногийн дундаж 0.024 мг/м3, хамгийн их нь 0.033 мг/м3, РМ2.5 тоосонцорын хоногийн дундаж 0.020 мг/м3, хамгийн их нь 0.029 мг/м3 байсан байна.
                                2022 оны 9 дүгээр сарын III 10 хоног

өдөр

Азотын давхар исэл

Хүхэрлэг хий

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл

Тоос РМ10, PM2.5

NO2

MNS

SO2

MNS

CO

MNS

PM10

MNS

PM2,5

MNS

21

0.012

 

0.002

 

2.54

 

0.018

0.100

0.015

0.050

22

0.014

0.200

0.002

0.450

2.22

60.0

0.008

0.100

0.007

0.050

23

0.023

0.200

0.008

0.450

1.85

60.0

0.033

0.100

0.028

0.050

24

 

 

 

 

 

 

0.033

0.100

0.029

0.050

25

 

 

 

 

 

 

0.018

0.100

0.016

0.050

26

0.026

0.200

0.006

0.450

1.36

60.0

0.024

0.100

0.021

0.050

27

0.032

0.200

0.008

0.450

3.46

60.0

0.033

0.100

0.028

0.050

28

0.035

0.200

0.008

0.450

2.26

60.0

0.032

0.100

0.028

0.050

29

0.034

0.200

0.006

0.450

2.03

60.0

0.019

0.100

0.016

0.050

30

0.020

0.200

0.002

0.450

2.60

60.0

0.018

0.100

0.016

0.050

  Цацраг

     9 сарын III дугаар 10 хоногийн агаар дахь цацрагийн түвшний хэмжилтийн дундаж утга  0.11 µsv/h, агаарт хамгийн их утга нь  0.15 µsv/h, газрын гадарга орчмын дундаж утга  0.11 µsv/h, газрын гадарга орчмын хамгийн их утга  0.13 µsv/h байна.

                                          УЦУОШТ-ийн БОШЛ                                       

2022-10-03