Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Хөвсгөл аймгийн 2021 оны 1 дүгээр сарын I 10 хоногийн агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2021-01-16 02:55:07
 2021 оны 1 сарын I 10 хоногийн агаарын чанарын
       төлөв байдлын мэдээ /Мөрөн-01/
     1 дүгээр сарын I дүгээр 10 хоногийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.020 мг/м3 хамгийн их нь 0.043 мг/м3, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.013 мг/м3 хамгийн их нь 0.043 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламжийн дундаж 2.02 мг/м3, хамгийн их нь 5.04 мг/м3, РМ10 тоосонцорын оногийн дундаж 0.133 мг/м3, хамгийн их нь 0.272 мг/м3 хүрч РМ10 тоосонцорын агууламж нь агаарын чанарын стандартыг 7 удаа давсан байна.
                       2021 оны 1 дүгээр сарын I 10 хоног

өдөр

Азотын давхар исэл

Хүхэрлэг хий

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл

Тоос РМ10

NO2

MNS

SO2

MNS

CO

MNS

PM10

MNS

1

 

 

 

 

 

 

0.138

0.100

2

 

 

 

 

 

 

0.149

0.100

3

 

 

 

 

 

 

0.164

0.100

4

0.018

0.200

0.005

0.450

2.09

60.0

0.113

0.100

5

0.024

0.200

0.016

0.450

2.06

60.0

0.051

0.100

6

0.019

0.200

0.006

0.450

2.75

60.0

0.057

0.100

7

0.018

0.200

0.019

0.450

2.53

60.0

0.045

0.100

8

0.023

0.200

0.018

0.450

0.69

60.0

0.180

0.100

9

 

 

 

 

 

 

0.272

0.100

10

 

 

 

 

 

 

0.157

0.100

  Цацраг
     1 сарын I дүгээр 10 хоногийн агаар дахь цацрагийн түвшний хэмжилтийн дундаж утга  0.10 µsv/h, агаарт хамгийн их утга нь  0.13 µsv/h,  газрын гадарга орчмын дундаж утга  0.10 µsv/h, газрын гадарга орчмын хамгийн их утга  0.13 µsv/h байна.
                                                                              
                                        УЦУОШТ-ийн БОШЛ                                       
2021-01-11