Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Хөвсгөл аймгийн 2020 оны 7 дугаар сарын II 10 хоногийн агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2020-10-22 05:27:14
2020 оны 7 сарын II 10 хоногийн агаарын чанарын
       төлөв байдлын мэдээ /Мөрөн-01/
     VII сарын II дугаар 10 хоногийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.016 мг/м3 хамгийн их нь 0.035 мг/м3, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.002 мг/м3 хамгийн их нь 0.002 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламжийн дундаж 1.23 мг/м3, хамгийн их нь 1.34 мг/м3, РМ10 тоосонцорын хоногийн дундаж 0.051 мг/м3, хамгийн их нь 0.189 мг/м3 хүрч РМ10 тоосонцорын агууламж нь агаарын чанарын стандартыг давсан бохирдолгүй байна.

                         2020 оны 7 дугаар сарын II 10 хоног

өдөр

Азотын давхар исэл

Хүхэрлэг хий

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл

Тоос РМ10

NO2

MNS

SO2

MNS

CO

MNS

PM10

MNS

11

Улсын баярын амралт

0.037

0.100

12

0.030

0.100

13

0.189

0.100

14

 

0.100

15

0.040

0.100

16

0.014

0.200

0.002

0.450

1.27

60.0

0.026

0.100

17

0.014

0.200

0.001

0.450

0.81

60.0

0.041

0.100

18

 

 

 

 

 

 

0.028

0.100

19

 

 

 

 

 

 

0.029

0.100

20

0.023

0.200

0.002

0.450

1.62

60.0

0.040

0.100

  Цацраг

     7 сарын II дугаар 10 хоногийн агаар дахь цацрагийн түвшний хэмжилтийн дундаж утга  0.10 µsv/h, агаарт хамгийн их утга нь  0.13 µsv/h,  газрын гадарга орчмын дундаж утга  0.10 µsv/h, газрын гадарга орчмын хамгийн их утга  0.12 µsv/h байна.

                                        УЦУОШТ-ийн БОШЛ                                       

                                                  2020-7-21