Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Хөвсгөл аймгийн 2019 оны 6 дугаар сарын III 10 хоногийн агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2019-10-23 15:31:33
2019 оны 6 сарын III 10 хоногийн агаарын чанарын
       төлөв байдлын мэдээ /Мөрөн-01/

VI сарын III дугаар 10 хоногийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.021 мг/м3 хамгийн их нь 0.032 мг/м3, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.003 мг/м3 хамгийн их нь 0.004 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламжийн дундаж 1.06 мг/м3, хамгийн их нь 1.91 мг/м3, РМ10 тоосонцорын хоногийн дундаж 0.020 мг/м3, хамгийн их нь 0.036 мг/м3 байна.

өдөр

Азотын давхар исэл

Хүхэрлэг хий

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл

Тоос РМ10

NO2

MNS

SO2

MNS

CO

MNS

PM10

MNS

21

0.023

0.200

0.002

0.450

1.14

60.0

0.025

0.100

22

 

 

 

 

 

 

0.014

0.100

23

 

 

 

 

 

 

0.036

0.100

24

0.022

0.200

0.003

0.450

0.43

60.0

0.027

0.100

25

0.018

0.200

0.002

0.450

1.20

60.0

0.015

0.100

26

0.022

0.200

0.002

0.450

1.52

60.0

0.018

0.100

27

0.025

0.200

0.004

0.450

0.98

60.0

0.008

0.100

28

0.016

0.200

0.003

0.450

1.06

60.0

0.012

0.100

29

 

 

 

 

 

 

0.021

0.100

30

 

 

 

 

 

 

0.019

0.100

  Цацраг

6 сарын III дугаар 10 хоногийн агаар дахь цацрагийн түвшний хэмжилтийн дундаж утга  0.11 µsv/h, агаарт хамгийн их утга нь  0.15 µsv/h,  газрын гадарга орчмын дундаж утга  0.15 µsv/h, газрын гадарга орчмын хамгийн их утга  0.22 µsv/h байна.

 

УЦУОШТ-ийн БОШЛ

2019-07-01