Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Хөвсгөл аймгийн 2024 оны 3 дугаар сарын III 10 хоногийн агаарын чанарын мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2024-05-24 03:26:25
2024 оны 3 сарын III 10 хоногийн агаарын чанарын
       төлөв байдлын мэдээ /Мөрөн-01/
     3 дугаар сарын III дугаар 10 хоногийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.037 мг/м3 хамгийн их нь 0.093 мг/м3, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.011 мг/м3 хамгийн их нь 0.030 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламжийн дундаж 3.06 мг/м3, хамгийн их нь 5.10 мг/м3, РМ10 тоосонцорын хоногийн дундаж 0.008 мг/м3, хамгийн их нь 0.017 мг/м3, РМ2.5 тоосонцорын хоногийн дундаж 0.096 мг/м3, хамгийн их нь 0.136 мг/м3 байсан байна.
                                              2024 оны 3 дугаар сарын III 10 хоног
өдөр
Азотын давхар исэл
Хүхэрлэг хий
Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл
Тоос РМ10, PM2.5

NO2

MNS

SO2

MNS

CO

MNS

PM10

MNS

PM2,5

MNS

21

0.045

0.200

0.012

0.450

3.76

60.0

0.017

0.100

0.113

0.050

22

0.051

0.200

0.011

0.450

3.84

60.0

0.008

0.100

0.095

0.050

23

 

 

 

 

 

 

0.008

0.100

0.082

0.050

24

 

 

 

 

 

 

0.010

0.100

0.115

0.050

25

0.048

0.200

0.017

0.450

2.35

60.0

0.012

0.100

0.136

0.050

26

0.036

0.200

0.010

0.450

3.20

60.0

0.009

0.100

0.110

0.050

27

0.023

0.200

0.004

0.450

3.13

60.0

0.004

0.100

0.078

0.050

28

0.029

0.200

0.011

0.450

2.29

60.0

0.007

0.100

0.077

0.050

29

0.026

0.200

0.010

0.450

2.83

60.0

0.006

0.100

0.075

0.050

30

 

 

 

 

 

 

0.006

0.100

0.092

0.050

31

 

 

 

 

 

 

0.007

0.100

0.084

0.050

Тайлбар: Агаар дахь РМ2.5 тоосонцор нь агаарын чанарын стандартыг 10 удаа давсан тохиолдол гарсан ба агаарын чанарын стандартыг 1.2-2.8 дахин давсан үзүүлэлттэй байна.  
  Цацраг
     3 сарын II дугаар 10 хоногийн агаар дахь цацрагийн түвшний хэмжилтийн дундаж утга  0.10 µsv/h, агаарт хамгийн их утга нь  0.12 µsv/h, газрын гадарга орчмын дундаж утга  0.10 µsv/h, газрын гадарга орчмын хамгийн их утга  0.12 µsv/h байна.
                                                                              УЦУОШТ-ийн БОШЛ
2024-04-02