Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Хөвсгөл аймгийн 2020 оны 1 дүгээр сарын I 10 хоногийн агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2020-01-22 09:54:36
2020 оны 1 сарын I 10 хоногийн агаарын чанарын
       төлөв байдлын мэдээ /Мөрөн-01/
 
     I сарын I дугаар 10 хоногийн азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.054 мг/м3 хамгийн их нь 0.108 мг/м3, хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 0.066 мг/м3 хамгийн их нь 0.137 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламжийн дундаж 5.37 мг/м3, хамгийн их нь 11.28 мг/м3, РМ10 тоосонцорын хоногийн дундаж 0.801 мг/м3, хамгийн их нь 2.126 мг/м3 хүрч РМ10 тоосонцорын агууламж агаарын чанарын стандартыг 3-20 дахин давсан бохирдолтой байна.
                     2020 оны 1 дүгээр сарын I 10 хоног
өдөр
Азотын давхар исэл
Хүхэрлэг хий
Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл
Тоос РМ10
NO2
MNS
SO2
MNS
CO
MNS
PM10
MNS
1
 
 
 
 
 
 
0.468
0.100
2
0.059
0.200
0.064
0.450
4.83
60.0
2.126
0.100
3
0.057
0.200
0.054
0.450
5.75
60.0
1.697
0.100
4
 
 
 
 
 
 
0.586
0.100
5
 
 
 
 
 
 
0.704
0.100
6
0.058
0.200
0.054
0.450
5.29
60.0
0.362
0.100
7
0.044
0.200
0.057
0.450
4.55
60.0
0.687
0.100
8
0.051
0.200
0.084
0.450
5.68
60.0
0.393
0.100
9
0.048
0.200
0.080
0.450
5.98
60.0
0.436
0.100
10
0.062
0.200
0.069
0.450
5.51
60.0
0.554
0.100

  Цацраг

     1 сарын I дугаар 10 хоногийн агаар дахь цацрагийн түвшний хэмжилтийн дундаж утга  0.11 µsv/h, агаарт хамгийн их утга нь  0.15 µsv/h,  газрын гадарга орчмын дундаж утга  0.11 µsv/h, газрын гадарга орчмын хамгийн их утга  0.16 µsv/h байна.

УЦУОШТ-ийн БОШЛ

2020-1-13