Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Мөрөн (Хөвсгөл - Мөрөн хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2020.1.6 14 0.042 0.033 -
2020.1.6 20 0.073 0.07 -
2020.1.7 8 0.057 0.041 0.362
2020.1.7 14 0.041 0.064 -
2020.1.7 20 0.034 0.066 -
2020.1.8 8 0.052 0.082 0.687
2020.1.8 14 0.037 0.047 -
2020.1.8 20 0.064 0.123 -
2020.1.9 8 0.063 0.062 0.393
2020.1.9 14 0.037 0.101 -
2020.1.9 20 0.067 0.076 -
2020.1.10 8 0.04 0.049 0.436
2020.1.10 14 0.039 0.054 -
2020.1.10 20 0.107 0.137 -
2020.1.13 8 0.04 0.053 0.325