Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Мөрөн (Хөвсгөл - Мөрөн хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.6.7 8 0.025 0.01 0.013
2019.6.7 20 0.026 0.003 -
2019.6.10 8 0.016 0.002 0.034
2019.6.10 20 0.024 0.003 -
2019.6.11 8 0.015 0.002 0.038
2019.6.11 20 0.018 0.002 -
2019.6.12 8 0.022 0.003 0.028
2019.6.12 20 0.026 0.009 -
2019.6.13 8 0.02 0.002 0.041
2019.6.13 20 0.013 0.002 -
2019.6.14 8 0.01 0.001 0.05