Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Мөрөн (Хөвсгөл - Мөрөн хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.10 8 0.026 0.009 0.11
2019.10.10 14 0.015 0.004 -
2019.10.10 20 0.02 0.004 -
2019.10.11 8 0.026 0.008 0.045
2019.10.11 14 0.014 0.006 -
2019.10.11 20 0.024 0.005 -
2019.10.14 8 0.021 0.01 0.169
2019.10.14 14 0.015 0.013 -
2019.10.14 20 0.026 0.007 -
2019.10.15 8 0.021 0.007 0.222
2019.10.15 14 0.015 0.02 -
2019.10.15 20 0.019 0.008 -
2019.10.16 8 0.023 0.01 0.281
2019.10.16 14 0.03 0.019 -
2019.10.16 20 0.017 0.009 -
2019.10.17 8 0.019 0.008 0.266