2017 оны 7 дугаар сарын 23-ны процесс, түүнээс өгсөн тунадасны хэмжээ

2017 оны 7-дугаар сарын 23-ны үүлний шилжилт хөдлөгөөнийг дараахь холбоосоор орж үзнэ үү: https://www.facebook.com/UsCagUurOrcnySinzilgeenijAlba/videos/821777147977102/