Хөвсгөл аймгийн 2017- оны 7 дугаар сарын цаг агаарын тойм