Хөвсгөл аймгийн 2017 оны 9 дүгээр сарын цаг агаарын тойм