Хөвсгөл аймгийн 2017 оны 8 дугаар сарын цаг агаарын тойм