Хөвсгөл аймгийн 2017-оны 6-дугаар сарын цаг агаарын тойм