Хөвсгөл аймгийн цаг агаарын 2017 оны 12 дугаар сарын тойм